09:00Ontvangst

Met koffie en thee

09:45Masterclass 1

Sociale zekerheid

Drs. Berti Wildemans

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van Sociale Zekerheid? Denk daarbij aan WWZ, WIA en Ziektewet maar ook aan zaken als de Arbowet, AOW, de Particpatiewet en het Quotum Arbeidsbeperkten. Berti Wildemans bespreekt actualiteiten, wetgeving en jurisprudentie omtrent onderwerpen als werkloosheid, eigen risicodragerschap, premieheffing, ziekte, arbeidsongschiktheid en re-integratie.

11:30Masterclass 2

Pensioenen
Mr. drs. Corey Dekkers MFP FFP en
Drs. Robbert van Woerden FFP CFP

Hoe is het gesteld met de actualiteit en wetgeving omtrent pensioenen. Corey Dekkers of Robbert van Woerden delen de pensioen-informatie die van belang is voor HR en het pensioenbeleid van uw organisatie. Hoe zit het bijvoorbeeld met doorwerken na de AOW, Welke keuzemogelijkheden heb je bij pensionering? En de fiscale wijziging van de pensioenleeftijd naar 68 jaar? Daarnaast krijgt u inzicht in de toekomst van ons pensioenstelsel en in gewijzigde wetgeving rond individuele en collectieve waardeoverdracht.

Bekijk interview met Cory Dekkers over de masterclass pensioenen tijdens de HR Actualiteitendag >>

13:00Lunch

 

13:45Masterclass 3

Arbeidsrecht
Mr. dr. Mark Diebels

Qua wetgeving rond arbeidsrecht is er veel in aantocht maar nog niet alles even concreet. Wat wel al vorm krijgt is de compensatieregeling transitievergoeding, de Wet WIEG (extra geboorteverlof) en aanpassingen rond Arbowet en Wet op de ondernemingsraden. Dit komt aan bod, maar vooral ook de lijn die rechters uitzetten onder de WWZ: aanwijzingen hoe moet worden gekeken naar disfunctioneringsontslag en een verstoorde arbeidsverhouding bijvoorbeeld. Mark Diebels neemt de ontwikkelingen en veranderingen met u door.

Bekijk interview met Mark Diebels over de masterclass arbeidsrecht tijdens de HR Actualiteitendag >>

15:30Masterclass 4

Personeel & fiscus  
Drs. Karin van der Hoeven

Karin van der Hoeven deelt met u actualiteiten, wetgeving en verplichtingen op het gebied van fiscale en premierechtelijke aangelegenheden. Thema's die aan bod komen zijn het belastingplan 2019 en wat is er over van het regeerakkoord van oktober 2017, eindelijk duidelijkheid over de RVU, de expatvergoedingen na de inkorting van de 30%-regeling, de Wet DBA, de werkkostenregeling en fiscale valkuilen. Na het volgen van deze workshop bent u weer helemaal up-to-date.

Bekijk interview met Drs. Karin van der Hoeven over de masterclass Personeel & fiscus tijdens de HR Actualiteitendag >>

17:00Afsluiting

Met een borrel om met elkaar na te praten over de dag

Na het volgen van de masterclasses

  • Heeft u inzicht in recente wetswijzigingen op uw vakgebied;
  • Kunt u de actuele stand van zaken direct vertalen naar uw dagelijkse praktijk;
  • Bent u helemaal up-to-date.

Interessant voor

  • HR-medewerkers
  • HR-coördinatoren
  • HR-adviseurs
  • HR-managers
  • HR-directeuren
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.